MİSYON & VİZYON

Misyonumuz

Ultra Emar Görüntüleme Merkezinin misyonu,

  • Toplumun hayat kalitesini arttırmak ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında tanınan, yüksek standartlarda, çağdaş yenilikleri ve gelişmeleri takip eden, bunlara öncülük edebilen, diğer sağlık kuruluşları tarafından takdir edilen ve örnek alınan sağlık kurumu olabilmek
  • Etik değerlere bağlı, din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin, hastalarımıza yüksek kalitede hizmet sunabilmek.
  • Tüm hastalarımıza kendilerini güven içinde ve beklentilerinin karşılandığını hissettikleri, maliyet açısından erişilebilir sağlık kurumu olabilmek
  • Hastalarımızın sağlıktaki ortağı olabilmektir.

Vizyonumuz

Ultra Emar Görüntüleme Merkezi sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla, Türkiye’de model oluşturmayı, dünyada referans gösterilen sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.