UltrasonografiUltrasonografi (US) tetkiki, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı, insan vucudu organ ve sistemlerini incelemede kullandığımız pratik bir tanı yöntemidir. Ultrason cihazının probundan çıkan ses dalgaları, insan vücuduna çarpar, yansır yani eko yapar ve yine aynı prob tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları, organdan organa, dokudan dokuya değişerek farklı görüntülere sebebiyet verir. Bu özellik, doku ve organların içindeki kitle, tümör, kist gibi süreçlere tanı koyabilmemizi sağlar. US işlemi radyasyon içermediğinden hamilelerde, yenidoğanlarda ve çocuklarda gönül rahatlığı ile kullanılır.

Ultrasonu nasıl çekiyoruz ve ultrason için bir hazırlık gerekir mi?
Hastaya, ilgilenilecek alana yönelik uygun pozisyon verilerek (örn. karın incelenecek ise sırtüstü, yenidoğan kalça incelenecek ise yan yatar pozisyonlar tercih edilir) jel sürülür. US cihazının ‘prob’ denen kısmı ile bu alan incelenir. Karın US’inde hastanın aç olması (8 saat), idrara sıkışık olması tetkik kalitesine olumlu yönde katkı yapacaktır. 1. aya kadar çocuklarda emzirme süresi, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saat, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık yeterlidir.

Ultrasonun insan sağlığa yan etkisi var mıdır?
Şu ana kadar, ultrasonun insan sağlığını tehdit eden bir yan etkisi gösterilememiştir. O sebeple hamilelerde, yenidoğanlarda, bebeklerde de güvenle kullanmaktayız.

Diğer tanı yöntemleri ile karşılaştırıldığında US’un avantajları nelerdir?

  • Radyasyon içermez.
  • Maliyeti düşüktür.
  • Uygulaması kolay ve hızlıdır, uygulama alanı oldukça geniştir.
  • Defalarca tekrarlanabilir.

Hangi durumlarda US tercih edilir?
Ultrasonun en yaygın kullanıldığı durum, karın ağrısı sebebinin araştırılması ve karın içi organların durumunu görmek içindir, yani batın US dir. Bunun dışında hamilelikte anne karnında fetusun durumunu görmek için obstetrik Ultrason (11-14hf ve ikinci düzey / ayrıntılı/4D US), bayanlarda meme kanseri tarama ve teşhisinde önemli meme ultrasonu, yenidoğan ve bebeklik durumunda, özellikle 3.-6.haftalar arasında daha etkili kalça ultrasonu , toplumda oldukça yaygın görülen tiroid hastalıkları ve nodüllerinin teşhisinde kullanılan tiroid / boyun ultrasonu , özellikle yoğun bakımda yenidoğanların beyin incelemelerinde tercih edilen transfontanel / kranyal US, bebeklerde belinin arka kısmında orta hatta var olan ‘gamze’/’dimple’ durumlarında altta yatabilecek olası omurga-omurilik anomalilerinin değerlendirilmesi için sakral-spinal ultrason , erkeklerde prostat hastalıkları için TRUS (transrektal US), testis/yumurtalıkların hastalıkları için skrotal ultrason , bayanlarda jinekolojik şikayetler ve hastalıkları görüntülemek için jinekolojik US (transvajinal veya transabdominal), omuzda kireçlenmeye bağlı tendon hasarını araştırmak için omuz US, yumuşak doku kitle ve hastalıkları için yüzeyel doku US tetkileri doktorunuz tarafından sizden istenebilir. Kadınlarda rahim ve yumurtalıkların, erkeklerde prostat bezinin incelemesi karından yapılabileceği gibi detaylı inceleme amacıyla makata yerleştirilen özel bir prob de ile yapılabilir. Bu tetkiklerin hepsi ULTRAEMAR’da deneyimli radyoloji uzmanı tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve randevu için 0212 529 91 93 no’lu telefondan merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.