Kanser Tarama Check Up ERKEK PAKETİ
     - İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
     - Tam kan sayımı-Sedimantasyon
     - Periferik yayma
     - ALT,AST,GGT,ALP,LDH
     - Total Bilirubin, Direkt ve İndirekt Bilirubin
     - Üre, Kreatinin, Ürik Asit
     - Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Fosfor
     - CEA, AFP, CA-19,9,CA-12,5
     - Tam İdrar Tahlili ve Gaitada Gizli Kan
     - Tüm Batın USG
     - Troid USG
     - Ürolojik Muayene
     - Testesteron
     - PSA