İleri Kardiyolojik Check Up PAKETİ
     - Kardiyoloji Uzmanı muayenesi
     - Koroner BT anjiografi incelemesi
     - EKG
     - EKO
     - Efor testi
     - Açlık kan şekeri
     - Kreatinin
     - LDL
     - HDL
     - Trigliserit
     - Hemogram
     - AST
     - ALT
     - TİT
     - TSH